Jäsenyydet ja järjestöt

SafeLine – ylpeä jäsen ja avustaja


 


CAN-protollaa on käytetty hissien ohjaussovelluksissa jo useiden vuosien ajan. Vuonna 2002 useat keskikokoiset yritykset päättivät siirtyä standardoituun CANopen-yläkerrosprotokollaan varmistaakseen laitteidensa “plug-and-play” -yhteensopivuuden. Tämän standardointihankkeen tuloksena kehitettiin hissinohjausjärjestelmien CANopen-sovellus (CiA 417).

CiA on kansainvälinen käyttäjien ja valmistajien yhteenliittymä, joka kehittää ja tukee CANopen-yhteensopivia ja muita CAN- pohjaisia yläkerrosprotokollia. Tämän voittoa tuottamattoman yhteenliittymän jäseninä on noin 500 yritystä.


European Lift Association kehittää ja edistää hisseihin ja liukuportaisiin liittyvien laitteiden ja palvelujen laatuun ja turvallisuuteen liittyviä toimintoja EU:ssa ja EFTAssa.

ELCA (European Lift Component Association) tunnustetaan yleisesti eurooppalaisten hissinvalmistajien edunvalvojaksi, jolla on toimivat yhteydet tämän alan toimielimiin ja muihin organisaatioihin.

Konepajajärjestö VDMA on Saksan hissi- ja komponenttivalmistusalan johtava edustaja ja edunvalvoja.


Jäseninä on hissialan keskikokoisia valmistus- ja asennusyrityksiä ja komponenttivalmistajia. Jäsenyritykset tukevat maailman laajinta messutapahtumaa Interlift- messuja, tarjoavat alan koulutus- ja laadunvarmistuspalveluja ja osallistuvat lainsäädäntö- ja standardointiprosesseihin.

CEN TC-10 kehittää eurooppalaisia EN 81 -hissistandardeja. SafeLine on edustettuna sekä TC-10-täysistunnossa että hissien hätäpuhelimiin keskittyneessä WG4:ssä.CE-hyväksyntä (Conformité Européenne) varmistaa, että tuote täyttää kaikki voimassa olevien EU-direktiivien olennaiset määräykset.

Maailman kauppajärjestö WTO laatii ISO-standardit kaupan esteiden vähentämiseksi. ISO-hissistandardit TC178 ovat eurooppalaisen CEN-standardisointijärjestön käsialaa ja niitä sovelletaan nykyään kaikkialla maailmassa USA:ta ja Kanadaa lukuun ottamatta.

EU:n RoHS-direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (Reduction of Hazardous Substances) liittyy osaltaan ympäristösuojeluun.