Lidmaatschap & Organisaties

SafeLine – trots als lid en bijdrager 


CAN wordt al vele jaren gebruikt voor toepassingen van liftbesturing. In 2002 beslisten verscheidene middelgrote ondernemingen om naar het gestandaardiseerde high-layer protocol CANopen over te schakelen om „plug-and-play”-compatibiliteit van apparaten mogelijk te maken. Het resultaat van de inspanningen op het gebied van de stan- daardisering is de toepassing CANopen voor liften (CIA 417).

CIA is de internationale gebruikers- en productengroep, die CANopen en andere op CAN gebaseerde high-layer protocollen ontwikkelt en ondersteunt. Ongeveer 500 ondernemingen zijn lid van de non-profit-groep.

De Europese Liftassociatie stimuleert in de EU en EFTA de kwaliteit en de veiligheid van apparatuur en diensten die verband houden met liften en roltrappen.

De ELCA, European Lift Component Association, wordt erkend als de „stem” van de Europese fabrikanten van liftcomponenten door de Europese instituten en andere verwante verenigingen in de industrie.


De handelsorganisatie VDMA met de werkgroep „liften” is de leidende vertegenwoordiger en belangengroep van de Duitse industrie op het gebied van het maken van liften en componenten daarvoor.

Leden zijn middelgrote fabrikanten/installateurs en componentfabrikanten van liften. Ze sponsoren de grootste handelsbeurs Interlift, bieden opleidingen/diploma’s aan die te maken hebben met de handel en zijn betrokken bij wetgevings- en standaardisatieprocessen.


CEN TC-10 ontwikkelt de Europese EN 81 liftnormen. SafeLine is vertegenwoordigd in zowel het TC-10 plenaire werk en in de WG4, gewijd aan noodtelefoons voor liften.


CE, Conformité Européenne stellt fest, ob die Produkte alle grundle- genden Anforderungen der jeweiligen Europäischen Direktiven erfüllen.

ISO-normen worden ontwikkeld door de WHO teneinde belemmering van de handel te beperken. De TC178 ISO liftnormen zijn gebaseerd op de CEN en worden tegenwoordig toegepast in alle landen van de wereld, uitgezonderd de VS en Canada.

RoHS, reduction of Hazardous Substances (vermindering van gevaar- lijke stoffen) is een EU-norm die verband houdt met de bescherming van het milieu.