SafeLine sikrer fremtiden

Det familieeide selskapet J2L Holding AB har kjøpt opp 75 % av SafeLine Sweden AB. Kombinasjonen av Lars Gustafsson og J2L Holding AB som aksjonærer skaper en sterk eierstruktur, som vil videreutvikle det internasjonale samarbeidet med kundene og partnerne våre for å fortsette å vokse i de ekspansive markedene i Europa.

J2L er et familieeid selskap med en årlig omsetning på ca. 850 MSEK og 230 ansatte. Johan og Louise Lindh grunnla selskapet med mål om å bygge opp et industrikonsern som utvikler selskapene sine på lang sikt. SafeLine-gruppen er svært glad for nå å være en del av J2L. Lars Gustafsson vil fortsette som forsknings- og utviklingssjef og medeier i SafeLine.

– Det er svært tilfredsstillende virkelig å kunne begynne på reisen med å videreutvikle SafeLines sterke markedsposisjoner og dra nytte av vår ledende kompetanse og kvalitet. Sammen med J2L vil vi gjøre vårt beste for å være den mest interessante samarbeidspartneren for kundene og partnerne våre i markedet. Kompetansen som er tilgjengelig innen J2L utfyller vår eksisterende virksomhet på best mulig måte, sier Gustafsson.

Grunnen til oppkjøpet er at SafeLine søkte en sterk finansiell partner for å fortsette å vokse i Europa. Med større ressurser kan SafeLine investere sterkere i det europeiske markedet i årene som kommer.

– Virksomheten må vokse og utvikle seg i Europa raskere enn i dag – noe vi ikke kan oppnå på egen hånd. Med J2L som hovedaksjonær er forutsetningene for å utvikle virksomheten og tjenestene forbedret, fortsetter Gustafsson.


J2L fokuserer på stabile, lønnsomme selskaper med en bevist forretningsmodell innen industri og handel som er en perfekt betegnelse på SafeLine-gruppen, ifølge Johan Lindh, administrerende direktør i J2L Holding AB.

– Fokuset vil fortsette å være på produktutvikling – nye markeder og opprettholdt kvalitet parallelt med en styrket salgsorganisasjon i Europa. Vi vil fokusere på å styrke konsernets tjenester som en ledende partner i heisindustrien. Vi er svært glade for oppkjøpet, som forhåpentligvis vil føre til suksess for begge parter, sier Johan Lindh.

Share: