Uppgradering av maskinrum: klar

SafeLine investerar i nya maskiner för att möta rekordhög efterfrågan orsakad av övergången mot digitala lösningar. En investering som ökar produktionshastigheten och kapaciteten – stärkandes SafeLines fortsatta kvalitet långsiktigt.

Den digitala övergången pågår för fullt över hela Europa och med den har efterfrågan på framtidssäker teknik skjutit i höjden. Skiftet från analoga och 2G/3G-lösningar har satt en press på användare att genomföra sina uppgraderingar för att tillgodose nya behov, men också på industrin att anpassa sina produkter för den nya tiden.

 

För att möta marknadens växande behov har SafeLine tagit flera initiativ, det mest framträdande en investering i nya maskiner till SafeLines maskinpark – även kallad maskinrummet – platsen där alla kundresor mot framtidens hissäkerhet börjar. En investering som kommer hjälpa att göra vissa sektioner av ytmonteringen upp till 35% snabbare och säkra framtidens leveranser.

 

"Vi har nu expanderat till totalt fem pick-and-place-maskiner, alltså två hela produktionslinor, något som kommer öka vår produktionshastighet och kapacitet avsevärt."

 

– Vår maskinpark körs för fullt för att möta den exceptionellt höga efterfrågan från marknaden just nu. Vi har nu expanderat till totalt fem pick-and-place-maskiner, alltså två hela produktionslinor, något som kommer öka vår produktionshastighet och kapacitet avsevärt. Så fort som den globala komponentbristen lättar kommer vi vara redo att tillgodose marknaden med produkter i åratal och snabbt jobba oss tillbaka till normala leveranstider, säger Mattias Rosenström, ansvarig för kretskortsproduktionen i SafeLines fabrik i Tyresö.

 

Den ökade efterfrågan på framtidssäkra och digitala lösningar har lett till utdragna problem med leveranser av elektroniska komponenter, särskilt i kombination med efterdyningarna av den instabila globala ekonomiska situationen som uppstod på grund av pandemin.

 

Men tack vare SafeLines interna utvecklingsavdelning kan ändringar av befintliga produkter genomföras snabbt efter behov – vilket visar de verkliga fördelarna med att ha SafeLines tekniska resurser samlade under ett tak i Tyresö, Sverige.

 

– Alla våra avdelningar arbetar så hårt de kan för att ändra och anpassa våra nuvarande produkter till nya komponenter och material för att kunna leverera snabbare när helst det behövs. Det är tack vare vår personals fantastiska arbete som vi kan upprätthålla den höga kvalitet som SafeLine är känt för och säkerställa leveranser, säger Geert Maurissen, SafeLine Group Managing Director.


 

"För oss har det verkligen varit en vinnande strategi. En fördel med att välja SafeLine som jag inte tror att många kunder är medvetna om."Att ha alla avdelningar samlade under samma tak var något som visade sig vara ovärderligt för SafeLine, särskilt under covid-19-pandemin, utvecklar Geert Maurissen.

 

– När helst ett problem eller en fråga dyker upp kan det som annars skulle ha dragit ut på tiden under en vecka i stället lösas under en eftermiddag. För oss har det verkligen varit en vinnande strategi. En fördel med att välja SafeLine som jag inte tror att många kunder är medvetna om.

 

Share: