For ikke lenge siden måtte du være på stedet for å virkelig vite statusen til heisene dine. Med ORION endrer vi alt dette.

Samle sammen og hold styr på alle heisene dine på én plattform med SafeLine ORION – og la heiser komme til deg.

Kontakt SafeLine hvis du vil bestille eller trenger mer informasjon om ORION

Alle heisene dine – på én plattform

SafeLine ORION er den innovative løsningen som kan brukes med alle merker og typer heiser – uavhengig av alder eller tilstand. Den bærekraftige og kostnadseffektive moderniseringen for fremtiden, som gjør vanlige heiser om til smartheiser.

Kontakt SafeLine

ORION vet når heisene dine skal stå stille – og når det er sannsynlig at de ikke skal det.

Kontroller statusen til heisene dine uten å måtte dra til driftsstedet

Undersøkelser viser at 15–20 % av alle anrop som heisselskaper mottar, er i orden ved ankomst, som betyr at når montøren ankommer stedet, er heisen oppe og går igjen. Dette dekkes vanligvis ikke av servicekontrakten, og det innebærer ekstrakostnader for både heisfirmaer og byggeiere hvert eneste år. Med ORION kan du overvåke heisene dine i sanntid uten å dra til driftsstedet – og da blir hverdagen din så mye enklere å koordinere.

Kontakt SafeLine

Varsler umiddelbart når ORION registrerer noe

ORION registrerer alt som ikke er normalt ved hjelp av kunstig intelligens, og du får beskjed når det oppstår stillstand eller et annet varsel for en av heisene dine. Dette kan være en hard oppbremsing, et ureglementert stopp eller at heisen ikke stopper på tiltenkt sted i sjakten – noe som er et tegn på at heisen kan ha behov for snarlig vedlikehold.

Kontakt SafeLine

"Vi har 25 års erfaring som uavhengig leverandør i heisbransjen. Vi er kjent for å bruke åpne systemer og åpne protokoller - for å være transparente, klare og enkle. Vi viser og gir kunden all tilgjengelig informasjon, og kunden eier alltid dataene."

– Johan Öhrn, Customer Service Director & ORION product owner

Alt dette er mulig takket være teknologi basert på de grunnleggende bevegelsene til en heis i stedet for heiskontrollere og tilsvarende teknologi.

LYRA fanger opp alle heisbevegelsene ved hjelp av mikrosensorer og vibrasjonsteknologi sammen med en banebrytende algoritme for posisjonering, og heisens status beregnes uavbru

Dataene overføres deretter til SafeLine ORION, og gir en oversikt over heisens tilstand. I tillegg fungerer de som en pekepinn for proaktivt vedlikehold.

Gjør vanlige heiser om til smartheiser med LYRA

Den lille og lette, innovative maskinvaren kan benyttes på alle heiser, og den bruker en 4G-forbindelse til trådløs overføring av data. Dermed er det ikke behov for tilkobling til heisstyringssystemet eller andre mekaniske løsninger.

Kontakt SafeLine hvis du vil bestille eller trenger mer informasjon om LYRA

Med sømløs integrasjon på stedet i ORION.

Uavhengig maskinvare for overvåking

LYRA kan installeres på heiser av alle typer og merker – uavhengig av heisenes alder eller tilstand. Du eier maskinvaren og statistikken, og du står helt fritt til å velge samarbeidspartnere dine.

Kontakt SafeLine

Installeres enkelt på taket til heisstolen på få minutter

Deretter analyseres dataene ved hjelp av maskinlæring, og den detaljerte statistikken over heisatferd sendes automatisk til skyen for analyse.

Kontakt SafeLine

Også inkludert: en livstid med SafeLine-støtte og videreutvikling av ORION-plattformen 🚀

Innhenter alle heisbevegelsene – heisens status beregnes uavbrutt

LYRA benytter mikrosensorer og vibrasjonsteknologi sammen med en banebrytende algoritme for posisjonering. Dataene overføres deretter til SafeLine ORION, og gir en oversikt over heisens tilstand. I tillegg fungerer de som en pekepinn for proaktivt vedlikehold.

Kontakt SafeLine

 

Kontakt SafeLine i dag, og velg fremtidens heissikkerhet med ORION og LYRA. 


Legg igjen opplysningene dine her, så kontakter vi deg så snart som mulig

SafeLine ORION & LYRA – en del av vår tilkoblede SafeLine Galaxy.

Ingen tilkobling til heisstyringssystem

Uavhengig maskinvare fremstilt i Tyresö i Sverige.

Fungerer for heiser av alle typer og merker

Uavhengig av heisenes alder eller tilstand.

Trådløs dataoverføring

4G-tilkobling til skyen uten ekstra kabling.

Teknologi for registrering av stillstand

Varsler umiddelbart når ORION registrer noe som ikke er normalt.

Grensesnitt basert på miniprogrammer

En tydelig oversikt viser statusen til heisene dine på et øyeblikk.

Tilgang til informasjonsflyt

Du kan enkelt dele med kundene dine hva som skjer på driftsstedet.

Utviklet og fremstilt i Tyresö i Sverige

SafeLine ble startet i 1995, og er i dag den ledende uavhengige produsenten av sikkerhetselektronikk for heiser. Vi har syv kontorer over hele Europa som sammen utgjør SafeLine Group. All elektronikk fra SafeLine blir utviklet og fremstilt i Tyresö i Stockholm – og setter standarden for sikre heisturer over hele Europa hver eneste dag.

Hvem vi er