Brannkommunikasjons-systemer

Avanserte og brukervennlige brannkommunikasjonssystemer

I tillegg til heistelefoner tilbyr SafeLine brannkommunikasjonsløsninger for alle typer bygninger. SafeLines produkter for brannkommunikasjon oppfyller alle pålagte krav og forskrifter, samtidig som de har avansert og pålitelig teknologi med intuitive løsninger.