Från produktion till kund – följ 100K SL6 resa

Ända sedan lansering 2011 har SL6 varit Europas självklara val av oberoende nödtelefoni. Men hur går allting ihop? Läs om den 100 000:e SL6.ans resa från produktion till kund

Resan för 100K SL6 börjar i produktion. SafeLine har en komplett kretskortsproduktion i Tyresö, Stockholm, inklusive två ytmonteringslinor. Upp till 80 000 komponenter tillverkas här varje dag. För att säkerställa bästa möjliga kvalitet görs två kvalitetskontroller innan test av kretskorten, en maskinell och en för hand.


Noggranna tester – en del av framgången


Inga produkter lämnar vårt lager utan noggranna kvalitetskontroller och speciella kretskort så som 100K SL6 får ingen specialbehandling. Det specialanpassade testsystemet, framtaget specifikt för SafeLine-produkter, kontrollerar kretskorten in i minsta detalj innan de godkänns för slutmontering.


Efter testavdelningen gjort sitt är produkterna redo för slutmontering. Varje SafeLine-produkt paketeras individuellt av vår personal med relevanta dekaler och dokumentation. Även dessa produceras inom företaget i nära samarbete med teknisk support för högsta möjliga kvalitet och noggrannhet. I fallet med 100K SL6 utrustas den med en speciellt framtagen inkapsling och 100K-dekal som uppmärksammar denna milstolpe.  

Leverans till lyckosam kund


Efter slutmontering är det dags 100K SL6 att överlämnas till kund. Den lyckosamme kunden för det här jubileet var Håkan Lindell, en stolt representant för den trogna kunden Nacka Hisservice, som var mycket glada över att få ta det av den här händelsen.


– Vårt förhållande till SafeLine betyder mycket för oss då det är det självklara valet av nödtelefoner i branschen. Det känns jättebra att ta del av den här milstolpen, säger Håkan Lindell, tekniker vid Nacka Hisservice.

I Nacka Hisservice trygga händer blev den 100 000:e SL6:an mycket snabbt och smidigt installerad på Södermalm i Stockholm. De boende kan nu känna sig säkra på att inte behöva komma hem till en hiss som står stilla på grund av falsklarm. Och trygga att färdas i hissen tack vare en driftsäker SL6:a. 


Dela: