Frågor och svar om längre leveranstider

Den digitala omställningen i Europa i kombination med materialbrist skapar längre leveranstider för SafeLine-produkter. Här har vi samlat frågor och svar rörande den höga efterfrågan som skapar ovanligt långa leveranstider just nu.


Vad beror de långa leveranstiderna på?


Vi har en väldigt hög efterfrågan just nu på grund av den digitala omställningen som pågår runt om i hela Europa. Detta i kombination med en global komponentbrist – det vill säga att vi inte alltid får tag i vissa av de elektroniska komponenter som behövs för att bygga och leverera våra produkter till dig – skapar tyvärr ovanligt långa leveranstider.


När kan mina produkter levereras och varför har jag inte fått någon orderbekräftelse?


Tyvärr innebär den höga efterfrågan att det blir svårt att få bekräftat exakt hur många produkter vi kommer kunna lagerföra och när. Då vi vill säkerställa att vi kan hålla vårt löfte om leverans vid angivet datum kan det därför ibland dröja tills du får en orderbekräftelse.


Jag behöver bara en enstaka produkt – finns det något ni kan göra?


Lägg en beställning så lovar vi att göra allt vi kan för att leverera till dig så fort som möjligt. Då det framför allt är ordrar med större volymer av produkter som är drabbade av lång leveranstid så är det mer troligt att enskilda produkter kan levereras snabbare.

 


Varför anställer ni inte bara mer personal och utökar produktionen för att kunna producera mer?


Vi tycker det är fantastiskt att så många vill ta del av SafeLines kvalitetsprodukter och hade gärna utökat vår produktion, men då det fortfarande råder materialbrist på vissa komponenter är det tyvärr ingen fullständig lösning på problemet. Med det sagt så har vi även utökat vår produktionstid till att köra maskinparken på lördagar – en extraåtgärd som kommer tillåta oss att vara mer flexibla med övrig produktionstid. Vi har även investerat i en ny maskin till ytmonteringen som kommer att kunna öka vår produktionstakt till upp emot 25% på vissa sektioner och ytterligare framtidssäkra vår kvalitet.


Eftersom ni inte har så många produkter i lager, betyder det att ni inte har någonting att göra?


Tvärtom! Vår maskinpark går för full fart här i Tyresö för att kunna möta den exceptionellt höga efterfrågan just nu. Alla våra avdelningar gör ett fantastiskt arbete med att försöka modifiera och anpassa våra nuvarande produkter till nya komponenter och material.

 

 

Finns det något vi kan göra för att underlätta situationen?


Vi uppmanar våra kunder att planera sina inköp i god tid och att faktiskt bara beställa produkter som de faktiskt behöver just nu. Vi avråder från att försöka bygga upp produktlager i nuläget, då det i sin tur bara förvärrar själva situationen med ytterligare flaskhalsar. Generellt är beställningar av större volymer mer drabbade av lång leveranstid.

 

 


Om jag har frågor angående en leverans, vem ska jag kontakta då?


Kontakta vår order- och logistikavdelning på order@safeline.se eller ring de på 08-448 73 99, så ser de till att svara på dina frågor så gott de kan.

Dela: