Så felsöker du när piktogrammen blinkar💡

Kommunikationsfel på bussen eller fallerande testlarm? Så avgör du vad som är vad ⬇
Allting verkar vara i sin ordning, men helt plötsligt börjar piktogrammen på talenheten att blinka. Varför?
Och vad indikerar egentligen blinkningarna? Följ stegen nedan så hjälper vid dig att komma till rätta med problemet.


Kommunikationsfel på bussen (snabbt blinkande)


Denna funktion säkerställer att telefonen faktiskt kan överföra data mellan enheterna i systemet och varnar därför när sådan överföring misslyckas.


Gör så här:


1. Kontrollera anslutningen av enheterna. Det kan vara så enkelt att någon kabel glappar.
2. Kontrollera att talenheterna i systemet har unika adresser. Om de inte har det, ändra adressen med hjälp av vridomkopplaren på talenheten (1-6). Hittar du ingen omkopplare på enheten kan endast en talenhet användas.
3. Om det fortfarande inte löser problemet, ring SafeLines tekniska support så hjälper de dig

 Testlarm har fallerat (långsamt blinkande)


Denna funktion säkerställer att telefonen faktiskt kan ringa ut vid en nödsituation och testas var tredje dag. Om piktogrammen blinkar långsamt har ett sådant testlarm fallerat.

 

Gör så här:


1.
Kontrollera att enhetens telefonnummer är rätt. Detta gör du enkelt i LYNX-appen under Konfiguration -> ID- och telefonnummer
2. Testa att manuellt ringa ut från enheten. 
3. Kontrollera att det LED-indikatorn blinkar grönt var fjärde sekund. Om det är en GSM-telefon – kontrollera mottagningen. Är det en analog linje (PSTN), kontollera linjespänningen (40-50VDC).
4. Om möjligt, testa att byta SIM-kortsoperatör. Detta för att säkerställa att det inte är problem hos teleoperatören.
5. Om det fortfarande inte löser problemet, ring SafeLines tekniska support så hjälper de dig

 

Dela: