De tog hissäkerheten till hissnande höjder – del 2

Ett oväntat möte blev startskottet på 20 års samarbete som skulle komma att förändra den svenska och europeiska hissindustrin. Läs den första delen av historien i tre delar om hur SafeLine revolutionerade hissbranschen

Det skulle dröja några år tills Lasse och Tomas jobbade ihop för första gången.

Lasse har så långt han kan minnas alltid haft mycket idéer, men ingen lyssnade på dem på hissfirman där han jobbade. Han sade därför upp sig och startade en egen firma – en dröm han länge haft.

1995 bildades så Hisselektronik AB. Genom bolaget sålde Lasse våningsvisare och styrsystem som han gjort själv hemma i sin källare. Det gick bra, men inte riktigt så bra som Lasse visste att det kunde göra.

Det hann bli 1998. En ny branschstandard var på gång inom hissbranschen, EN 81-28, och den ställde nya säkerhetskrav på hisstelefoner som de flesta dåvarande telefoner bara kunde drömma om att uppfylla. De som fanns ute på marknaden var av gammalmodig teknik och fungerade dåligt, något som Lasse själv hade erfarenhet av efter många år i branschen. Han såg en lucka i marknaden, men han visste att det gällde att agera fort och leverera en praktisk och kvalitativ produkt för att det skulle få genomslag.

För det behövde han Tomas. 

– Tomas är alltid den som fått det att fungera i slutändan, medan jag alltid kommit med branschkunnandet och idéerna, säger Lasse.

Tomas hade jobbat med telefoni hela sitt yrkesliv och satt på precis den kompetens som Lasse behövde för att kunna leverera en riktigt bra produkt enligt den nya standarden. Tomas hade länge drömt om att få jobba med utveckling, så när Lasse kom med frågan var han inte sen att tacka ja. 

Utvecklingen på det som skulle bli den första SafeLine-telefonen började med en gång. Lasse visste med sitt branschkunnande att det viktigaste var att telefonen fungerade felfritt, men samtidigt var enkel att installera. Inget krångel, helt enkelt.

 

Lasse hade tillgång till en hiss på Drottninggatan som var ökänd för sina störningar.

– Jag visste: får vi det att fungera där, kommer det funka överallt, säger Lasse.

Lasse och Tomas åkte hiss under en hel dag och testade olika metoder, men det gick dåligt. Störningar förhindrade samtalen och den exakta placeringen av telefonutrustningen avgjorde till stor del hur bra mottagningen blev, så som det ofta var med den tidens utrustning.


– Hisschakt är överlag ganska knepiga när det kommer till störningar i samtalen, då det är så mycket elektroniska kablar som stör signalerna. Jag gick därför hem och läste på allt vad jag kunde om störningsproblematik, säger Tomas.

Tomas kom tillbaka med en lika snillrik som enkel lösning: kablarna från korgen upp till maskinrummet skulle löpa genom en strömslinga som skulle minimera störningarna. En helt unik lösning i sammanhanget.

Det fungerade. Var man än placerade talenheten i hisskorgen kunde kommunikation upprätthållas utan några störningar. De hade en fungerande produkt.

På prov producerade Tomas för hand de första SafeLine 2000-enheterna som Lasse sedan sålde till olika hissfirmor. Det blev succé direkt och det tog inte lång tid innan alla telefonerna var slutsålda (de enheterna fungerar fortfarande felfritt och sitter kvar i hissarna än idag, 25 år senare).

Nu kom nästa steg: att massproducera enheter för att täcka efterfrågan som uppstått. Att Tomas skulle sitta hemma och producera flera tusen enheter för hand var det inte tal om, så lösningen fick bli att en extern part skulle sköta produktionen. Det medförde dock en risk för lägre kvalitet.


Tomas Jäderberg i arbete.

För att upprätthålla den så viktiga kvaliteten och se till att alla enheter fungerade, anordnade Tomas ett testprotokoll som alla enheter skulle testas genom. 

 
– Jag visste att vi behövde ha en hög teststandard för att kunna upprätthålla hög kvalitet på produkterna. Grundfilosofin var att testa varje steg. Jag hade ett musikrum hemma som blev omgjort till testrum. Där testade jag de första 50 enheterna manuellt utifrån testprotokollet, fler än så orkade jag inte med. Utifrån det testprotokollet arbetade vi sedan fram ett helautomatiskt testsystem.

Tomas är övertygad om att det är testsystemen som lagt grunden till SafeLines framgångar, det som gjort att kunderna hela tiden återvänt till SafeLines produkter – pålitligheten. 
 
SafeLine 2000 lanserades stort och fick ringar, eller snarare vågor, på vattnet med en gång tack vare Lasses kontaktnät i branschen.

– En konkurrent stupade direkt i samband med lanseringen medan några andra höll sig kvar något längre. Det var ingen som var nöjd med deras produkter längre, berättar Lasse. 

Lasse ser även branschperspektivet som en anledning till SafeLines framgångar.

– En stor del av framgångarna, både då och nu, är att vi slåss mot konkurrenter som inte är från hissbranschen. Vår styrka är att vi alltid hållit oss kvar i branschen, berättar Lasse.

Kvaliteten på produkten och de enkla lösningarna i kombination med de nya kraven skapade en mycket stor efterfrågan som SafeLine var först med att ge. Framtiden hade gett sig till känna.Historien fortsätter i del tre nästa vecka.
Missade du första delen? Klicka här för att läsa del 1.

Dela: