De tog hissäkerheten till hissnande höjder – del 3

Ett oväntat möte blev startskottet på 20 års samarbete som skulle komma att förändra den svenska och europeiska hissindustrin. Läs den första delen av historien i tre delar om hur SafeLine revolutionerade hissbranschen

Under de följande åren växte SafeLine och fick en egen produktionslinje, något som garanterade en ännu högre kvalitet för kunder och gjorde att Lasse och Tomas kunde förfina konceptet med varje telefon som lanserades efter det.

– Vi har alltid jobbat så att vi återanvänder det som varit bra med de tidigare modellerna och återimplementerar det i nya produkter, samt att vi alltid följer standarderna.

När så sedan SafeLine SL6 lanserades i början av 10-talet blev SafeLine utan konkurrens störst på den öppna marknaden för hisstelefoner. När Lasse och Tomas ser tillbaka på 20 år av arbete, och kanske framför allt samarbete, är det inte med viss stolthet.

– Vi har påverkat tekniknivån i branschen och fått konkurrensen att hårdna. Om en tillverkare ska göra en liknande produkt som vi producerar tittar de åt vårt håll, säger Lasse stolt.

 

Men det är inte bara Tomas och Lasse som är kvar efter alla dessa år. Flera av de första som anställdes hos SafeLine i början av 2000-talet arbetar fortfarande kvar. Många av medarbetarna vittnar om en platt organisation och arbetsmiljö som styrs underifrån snarare än ovanifrån, där teknikerna får vara med och ta besluten.

– Vi har en positiv företagskultur och det har alltid gått bra för företaget. Det är två saker som jag tror bidragit väldigt mycket till att folk stannat kvar genom åren, säger Lasse.

 

Att det gått väldigt bra för företaget genom åren har möjliggjort en stark produktutveckling av hisstelefonerna. Så pass stark att de nu nått en punkt då det är svårt att göra hisstelefonerna bättre utan att också priserna ökar. Det har gjort att SafeLine satsat mer på andra segment av marknaden.

Det oberoende styrsystemet THOR är en av de effekterna. Även där har det gått väldigt bra och SafeLine är numera ledande på den öppna marknaden för styrsystem, vilket också gjort att det för första gången i SafeLines historia går bättre i Tyskland än i hela Norden sammanlagt.


Lars Gustafsson i SafeLines maskinpark för kretskortsproduktion.

– Förut har det inte riktigt funnits någon kunskap om oss i utlandet, men nu vet alla vilka vi är. Det är ju en väldigt konservativ bransch där saker går långsamt, något som vi alltid har med i våra beräkningar när vi tar fram nya produkter, säger Lasse.

Men visst har det blivit snedsteg också längs vägen. 

– Det finns ju vissa produkter vi hade kunnat hoppa över så här i efterhand, men alla de sakerna har vi lärt oss någonting av. Oftast är det när kunder kommit med krav på vissa funktioner som det blivit fel. Sedan när man lanserar produkten så visar det sig att ingen ville ha dem. Det har gjort att vi numera låter sälj och marknad bestämma mer vad som behövs, snarare än att det kommer direkt från kund, säger Lasse.

Tomas poängterar att det aldrig gjorts några marknadsundersökningar eller liknande när de kommit på nya produkter, något som Lasse instämmer i.

– Oftast är det magkänslan som styrt oss i vad vi ska satsa på. Och ofta har den lett oss rätt, säger Lasse med ett leende.

 

MIssade du de tidigare delarna? Klicka här för att läsa del 1.

Dela: