Medlemskap & organisationer

SafeLine – stolt medlem och samarbetspartner

 

 
Hissförbundet är sedan 1992 den svenska branschföreningen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hiss- och rulltrappsinstallationer. Medlemsföretagen representerar över 80 % av den svenska branschen.


CAN har använts i hisstyrningar under många år. 2002 beslöt sig många medelstora företag att växla till det standardiserade och tekniskt högt utvecklade protokollet CANopen för att möjlig- göra ”plug-and-play”-kompatibilitet med annan utrustning. Resultatet av standardiseringen är CANopen-applikationen för hissar (CiA 417).


CiA är den internationella grupp av användare och tillverkare som utvecklar och stöder CANopen och andra CAN-baserade tekniskt högt utvecklade protokoll. Ungefär 500 företag är medlemmar i intresseorganisationen.


European Lift Association främjar kvaliteten och säkerheten hos utrustning och tjänster relaterade till hissar och rulltrappor i EU och den Europeiska frihandelssammanslutningen.


ELCA, European Lift Component Association, gäller som de europeiska hisskomponenttillverkarnas ”röst” vid europeiska institutioner och andra industriförbund.


Handelsorganisationen VDMA med dess arbetsgrupp ”hissar” är den ledande företrädaren och intressegruppen för den tyska industrin för hiss- och hisskomponenter.


Medlemmar är medelstora tillverkare/installatörer och tillverkare av hisskomponenter. De arrangerar Interlift, världens största mässa för hissar, erbjuder handelsrelaterad utbildning/kvalificering och medverkar i processer som rör lagstiftning och standardisering.


CEN TC-10 tar fram de europeiska hisstandarderna EN 81. SafeLine finns representerade i både arbetet med TC-10 och i WG4 som arbetar med nödtelefoner för hissar.


CE, Conformité Européenne avgör om produkterna uppfyller alla grundläggande krav i tillämpliga europeiska direktiv.


ISO-standarder tas fram av WTO för att minska handelshindren. Hisstandarderna TC178 ISO bygger på CEN och tillämpas idag i hela världen utom USA och Kanada.


RoHS, reduction of hazardous substances (begränsning av farliga substanser) är ett direktiv med syfte att skydda miljön.