SafeLine SL6 RJ45 till plint

*SLB-IF1

SLB-IF1 är ett kopplingskort och används som komplement vid installationer av hisstelefonen SL6.

Kopplingskortet ansluts mellan huvudenheten och talenheten med två RJ45-anslutningar. Skruvplinten på kretskortet har samma anslutningar som på den skruvplint som går att få till SL6-talenheter, men som i vissa fall inte får plats på grund av begränsat installationsutrymme och då är denna produkt en bra lösning.

Det finns möjlighet att ändra polariteten för de externa piktogramutgångarna genom att flytta jumpern på kretskortet till +/-.

Enheten monteras antingen med dubbelhäftande tejp eller på DIN-skena.

Teknisk data

Kontakt: RJ45

Storlek (HxBxD): 56 x 52 x 16 mm

Vikt: 223 g

Egenskaper

RJ45-anslutningar mellan huvud- och talenhet

Skruvplint för övrig inkoppling

Jumper för byte av polaritet (+/-) för externa piktogramutgångar

Monteras med dubbelhäftande tejp eller på DIN-skena

Produktfiler

Dela:
}