SafeLine EVAC entréstation, graverad (DE)

*EVAC-ES0301

Den intelligenta entréstationen och huvudenheten i ett EVAC interkom-system. Ett säkert val av brandkommunikation som lever upp till europeisk hisstandard inom brandsäkerhet.

Denna variant av entréstationen levereras med graverade symboler och tysk text, men utan den röda evakueringslogotypen hos standardvarianten. Med stationen följer även med en display för att smidigt konfigurera systemet och ge information vid nödsituation, en triangulär nyckelbrytare för att aktivera systemet, en knappsats för kommandon, samt mikrofon och högtalare för kommunikation mellan korg- och våningsstationerna. 

Ett EVAC interkom-system möjliggör kommunikation mellan nödställda och personal i byggnad under händelse av brand. Genom att använda interkom-stationerna i systemet, kan nödställda kontakta entréstation från både våningsstation och station i hisskorg. På entréstationens intuitiva display ser sedan personal på vilka våningsplan det finns personer som är i behov av evakuering och kan sedan – via knappsatsen – välja vilken station de vill kommunicera med. Stationens distinkta utseende i rostfritt stål passar även väl in i de flesta byggnader och funktionerna ger ett intuitivt och lättförståeligt intryck – egenskaper som kan vara potentiellt livräddande i en stressfylld nödsituation.

Teknisk data

Egenskaper

Enkel kommunikation med övriga stationer

Knappsats för kommandon

Brandmansbrytare för aktivering av systemet

Micro SD-kort för lagring av parametrar och inställningar

USB Mini-anslutning för mjukvaruuppdatering

Produktfiler

Dela: