Ersättningsenheter

Byt enkelt med SafeLine

SafeLines utbud av ersättningsenheter möjliggör en uppgradering till en helt ny SafeLine-telefon utan några onödiga bekymmer. Ersättningsenheterna finns tillgängliga i flera olika modeller för många olika märken, designade för att minimera förändring i kabeldragning och många även utvecklade som plug-and-play.