CANopen-Lift/styrsystem

Öppna lösningar

Här finner du alla SafeLines produkter som är kompatibla med det öppna kommunikationsprotokollet CANopen-Lift. 
Alla våra CANopen-produkter säljs genom vår återförsäljare Hisselektronik. Kontakta Hisselektronik för beställningar.