SafeLine SL2

Triphonie-enheten i kompakt storlek

Denna kompakta enhet monteras enkelt med skruvplint på hisskorgens tak och fungerar som huvudenhet med flera möjligheter för inkopplingar av talenheter, externa piktogram och extern larmknapp.