Henning RIDEwatcher

*EXHE-RIDEWATCHER

Henning RIDEwatcher - Analysverktyg för åkkomfort

RIDEwatcher är en ny typ av mätutrustning som med ett intuitivt koncept möjliggör en snabb och smidig analys av åk-komforten. Enheten kombinerar mätsensorer och analysenhet med pekskärm i en robust plastkapsling. Det finns alltså inget behov av att ansluta enheten till en dator för att utföra själva mätningen. Däremot går det givetvis att föra över mätdata via USB till dator.

Mätfunktioner:
Acceleration och retardation i Z-led
Korgens jerk och vibrationer
Mätning av färdprofiler

Analysfunktioner:
Dokumenterar hastighet, acceleration, retardation och jerk på plats.
Automatisk utvärdering av mätningar
Tillhandahåller information om var i schaktet avvikelser uppstår
Justering av individuella gränsvärden för olika typer av hissar
Sammanställer en rapport
Sparar mätvärden i en databas

Teknisk data

Produktfiler

Dela:
}