SafeLine VA4

För uppspelning av våningsmeddelanden och musik

SafeLine VA4 är en talande våningsvisare med ett internt minne för uppspelning av våningsmeddelanden och hissmusik, och fungerar ofta som ett komplement till en redan existerande våningsvisare och högtalare.