SafeLine certifierade enligt ISO 14001 – ”Ett kvitto på miljöansvar”

Som en del av SafeLines fortsatta hållbarhetsarbete har nu SafeLine, efter mer än ett års tid av anpassningar, mottagit en ISO 14001-certifiering och arbetar nu inom ramverket för minskad miljöpåverkan.

Certifieringen är ett bevis på att SafeLine Sweden som företag har arbete med miljöledningssystem och har genomfört vissa anpassningar på arbetsplatsen, samt på SafeLines åtagande för att minska påverkan på miljön och öka hållbarhetsprestanda.

– Det känns toppen att få ett kvitto på att vi tar miljöansvar. Nu blir det tydligare för våra kunder att vi tänker på det klimatavtryck vi gör. Det är något vi alltid jobbat efter men nu har vi fått det svart på vitt – det blir tydligare i vårt dagliga arbete, säger Robert Alsén, COO för SafeLine Sweden.

Arbetet mot den nya certifieringen har pågått i över ett års tid och har inneburit ett flertal förändringar med nya rutiner rörande avfallshanteringen på samtliga avdelningar, samt dokumentationen kring detta. Ett arbete som bland annat lett till en ny investering i form av en komprimator för wellpapp som förhoppningsvis kommer att minska antalet transporter.

För att SafeLine ska få behålla certifieringen framöver gäller det inte bara att fortsätta följa de nya rutinerna, utan också att ständigt se över hur SafeLine fortsättningsvis kan förbättra sitt miljöarbete genom att kontinuerligt se över avfallshantering och processerna kring dessa. Något som kommer att verifieras genom årliga granskningar där det gäller att få godkänt för att förnya certifieringen.

– Det är ett arbete som kommer att förändras och förbättras med tiden. Det är under ständig utveckling. Vi måste fortsätta göra allt rätt för att få behålla vårt certifikat, fortsätter Robert.

 

 


Satsningar på innovation och teknisk kvalitet – en del av SafeLines fortsatta hållbarhetstänk

 


SafeLine har sedan länge varit kända inom branschen för att tillverka energieffektiva och kvalitativa produkter som tekniskt håller över lång tid. En hisstelefon som i vissa fall håller i över tio års tid är inte vanligt inom hissbranschen i stort, men är regel snarare än undantag för SafeLine.

Som en följd av detta pågår just nu ett stort arbete med uppgraderingarna av de befintliga nödtelefonerna från SafeLine mot mer moderna lösningar med 4G-uppkoppling och IP-kommunikationsprotokoll. Något som på sikt kan få en avgörande betydelse i att minimera antalet komponenter som behöver bytas ut och i stället endast behöver uppgraderas för att klara de kommande nedstängningarna av 2G/3G-nätet.

Men SafeLine hoppas även att nya satsningar på eftermonterbara smarta monitoreringsprodukter ska hjälpa fastigheter att effektivisera det befintliga beståndet för att minska onödigt slitage även bortom hisstelefonin.  

– Att vara med och bidra till att förlänga hissens livslängd så mycket som möjligt är ett fantastiskt uppdrag och något som alla inblandade tjänar på – från fastighetsägare till alla de som nyttjar byggnaderna, säger
Johan Öhrn, produktchef för nya digitala satsningen SafeLine ORION, en nyckel till att integrera befintliga system i nya smarta lösningar.

 

 


Detta är ISO 14000:


ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.

Detta krävs för att få en certifiering:
 

  • Organisationen har eller skapar ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001:2015.
  • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet
  • Systemet är beskrivet
  • System och beskrivning underhålls löpande
  • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorganKälla: sis.se

Dela: