Grensesnittkort GSM/4G

*IF-BOARD-4G

GSM-kortet som gjør deg klar for fremtiden og tilkoblinger opptil 4G VoLTE

Et utskiftbart GSM-kort som muliggjør tilkoblinger på opptil 4G VoLTE for SL6 og GL6, slik at heistelefonen er klargjort for fremtidens mobile tjenester. 

Merk: Dette produktet krever fastvareversjon min. 4.71 av SL6 og fastvareversjon min. 1.30 for GL6. Se til å oppdatere før installering av kort. Merk: Nettverkstjenester kan være forskjellige fra land til land og/eller tjenesteleverandør. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon om 4G og VoLTE i din spesifikke region.

Tekniske data

Funksjoner

Produktfiler

Opptil 4G kapasitet

Kort som kan skiftes ut