SafeLine VV3 Etasjeindikator

En kostnadseffektiv etasjeindikator

VV3 er SafeLines mest kostnadseffektive alternativ når det gjelder etasjeindikatorer,
og har alle de grunnleggende og nødvendige funksjonene for en etasjeindikator.