Evakuering og brannkommunikasjon

Avansert kommunikasjon - enkle løsninger

SafeLine-produkter innen evakuering og brannkommunikasjon. For kommunikasjon mellom forskjellige etasjer i tilfelle en nødsituasjon som oppfyller alle nødvendige krav og forskrifter.