Etasjeindikator FD4-CAN

Etasjeindikator med talemeldinger

CAN-kompatible FD4 – en etasjeindikator og talemelder som viser etasjetilordninger, retningspiler, tekstmeldinger og spiller av talemeldinger.