Etasjeindikator SafeLine FD4

Etasjeindikator med talemeldinger

FD4 er en etasjeindikator og talemelder som viser etasjetilordninger, retningspiler, tekstmeldinger og spiller av talemeldinger.
Denne etasjeindikatoren er svært kompakt og egner seg for de fleste behov.