GSM-modem til SLCC GSM-modem til SLCC

GSM-modem til SLCC

*GSM-MODEM

GSM-modem til SLCC

Med et GSM-modem koblet til et SLCC-system har du en rekke GSM-funksjoner til disposisjon. SLCC vil da kunne videresende alarmer på SMS via GSM-modemet. Det vil også være mulig å bruke oppringer-ID for å motta testalarmer som, avhengig av abonnement, kan redusere eller fjerne utgifter til testalarmanrop.

Tekniske data

Strømtilførsel: 8-30 VDC

Størrelse (H x B x D): 68 x 74,5 x 32,5 mm

Vekt: 640 g