DL-Kort Overvåkningskort
DL-Kort Overvåkningskort
DL-Kort Overvåkningskort

DL-Kort Overvåkningskort

*SLDL

DL-Kort Overvåkningskort

  Sender detaljert heisovervåkningsinformasjon til SLCC. Alarmen kan videresendes fra SLCC som e-post og/eller SMS.

  • Alle alarmer konfi gureres individuelt med tidsforsinking eller impulstellere.
  • DL-kortet fungerer med SafeLine™ 2000 og SafeLine™ 3000.
  • Alle alarmer i SLCC har tid, dato, ID-kode, felimeldingstype og adresse.
  • To 230 VAC og sju 24 VDC innganger for starttellere, fotoceller, brannalarm, overhetning mm.

Tekniske data

Produktfiler

Strømforbruk: max 50mA

Strømtilførsel: 24VDC

Størrelse (H x B x D): 96 x 89 x 50,75mm

Vekt: 250 g