Så avslöjades det mystiska felet med hissen – sparade upp till 20% i servicekostnader

Hiss lämnades i permanent demoläge av tekniker – upptäcktes tack vare SafeLine LYRA. Tros ha räddat flera år av hissens livslängd samt drastiskt minskat underhållskostnaderna. "Hade LYRA redan funnits installerad på hissen när misstaget begicks så hade man upptäckt det här direkt."

Att något inte stod rätt till med hissen i gallerian centrala London var något som var känt sedan länge. De som arbetade i byggnaden kunde vittna om att ständigt se hissen komma med tomma körningar, ofta på udda tider – trots att det var nybyggd.

För att försöka diagnostisera problemet bestämde sig fastighetsägarens servicefirma för att testa SafeLines nya satsning, LYRA, och se om den kunde berätta mer om den aktuella hissen. LYRA är en liten elektronisk låda som känner av hissens resor i schaktet, vars samlade färddata sedan kan användas för att skapa jämförelser och varna för oregelbundna rörelsemönster.

 

Upp till hundra färder per timme – mitt i natten
 

Servicefirman var medvetna om att ett problem existerade då hissen hade ett onormalt högt slitage på komponenter och krånglat ända sedan installation för tre år sedan. Trots detta fick servicefirman en chock när de nu fick se hissens rörelsemönster.


– Servicefirmans första reaktion var att LYRA måste vara trasig, berättar Stuart Garcia.

Stuart är CEO för SafeLine Group UK och minns det förvirrade telefonsamtalet han fick från kunden.

– Bara några dagar efter att LYRA installerats kunde de se svart på vitt att den här hissen stack ut på flera sätt. Data visade att den kördes betydligt oftare per timme, i princip konstant, och genom hela nätterna jämfört med de andra likadana hissarna i gallerian som då stod helt stilla – något som så klart inte borde vara möjligt."Hade LYRA redan funnits installerad på hissen när misstaget begicks så hade man upptäckt det här direkt."

 


Detta visade sig vid en närmare undersökning bero på mänsklig faktor. Hissen hade nämligen lämnats i demoläge ända sedan installation för tre år sedan – ett demoläge som den sedan aldrig tagits ur.

– När en hiss är i demoläge stresstestas hissen under en kort period efter installation för att kontrollera att allting fungerar som det ska. Problemet är bara att den här hissen aldrig togs ur det läget, vilket inneburit ständiga körningar dygnet runt i tre år. Hade LYRA redan funnits installerad på hissen när misstaget begicks så hade man upptäckt det här direkt.

Ett misstag som kommer att ha inneburit en halvering av hissens livslängd och stora extrakostnader på grund av det onormala slitaget.Jämförande produkt var nyckel till att upptäcka felet


Att felet inte upptäcktes av tekniker trots flera servicebesök tror Stuart beror på att felet var för enkelt, men samtidigt för stort för att upptäckas utan hjälp från en jämförande produkt så som LYRA.

– I det här fallet var det inte det tekniska felet som var problemet, utan att över huvud taget upptäcka det. Hade felet inte åtgärdats i tid hade kostnaderna kunnat stiga ännu mer. Nu kunde de i varje fall minimera förlusterna och hissen kan användas flera år till. Jag skulle uppskatta att kunden åtminstone sparat 20% i servicekostnader totalt genom att stärka sin servicefirma med SafeLine LYRA. 

Vill du också boosta din service med SafeLine LYRA? Kontakta oss på SafeLine för mer information och för att komma igång med ett mer datadrivet underhåll redan idag.