Hvordan den mystiske feilen med heisen ble avdekket - sparer opptil 20 % i servicekostnader

Heis etterlatt i permanent demomodus av tekniker - oppdaget takket være SafeLine LYRA. Antas å ha spart mange års levetid for heisen og drastisk redusert vedlikeholdskostnadene. "Hvis LYRA allerede hadde vært installert på heisen da feilen ble begått, ville dette ha blitt oppdaget umiddelbart."

At noe var galt med heisen i kjøpesenteret i sentrum av London, var noe man hadde visst lenge. De som jobbet i bygningen, kunne fortelle at heisen stadig kjørte tomme turer, ofte på ukurante tidspunkter - selv om den var nybygd.

For å prøve å diagnostisere problemet bestemte eiendomseierens serviceselskap seg for å teste SafeLines nye produkt, LYRA, for å se om det kunne fortelle dem mer om den aktuelle heisen. LYRA er en liten elektronisk boks som registrerer heisens bevegelser i sjakten, og de innsamlede bevegelsesdataene kan deretter brukes til å lage sammenligninger og advare om uregelmessige bevegelsesmønstre. 

Opptil 100 reiser i timen - midt på natten
 

Serviceselskapet var klar over at det forelå et problem, ettersom heisen hadde unormalt høy slitasje på komponenter og hadde fungert dårlig helt siden den ble installert for tre år siden. Til tross for dette ble serviceselskapet sjokkert da de så bevegelsesmønsteret til heisen.

- "Serviceselskapets første reaksjon var at LYRA måtte være ødelagt", sier Stuart Garcia.

Stuart er CEO i SafeLine Group UK og husker den forvirrede telefonsamtalen han fikk fra kunden.

- Bare noen få dager etter at LYRA var installert, kunne de se svart på hvitt at denne heisen skilte seg ut på flere måter. Dataene viste at den kjørte betydelig flere ganger i timen, nesten konstant, og gjennom hele natten sammenlignet med de andre tilsvarende heisene i kjøpesenteret som sto stille - noe som åpenbart ikke burde være mulig."Hvis LYRA allerede hadde vært installert på heisen da feilen ble begått, ville dette ha blitt oppdaget umiddelbart."

 

 

Ved nærmere ettersyn viste det seg at dette skyldtes en menneskelig faktor. Heisen hadde stått i demomodus helt siden den ble installert for tre år siden - en demomodus som den aldri ble fjernet fra.

- Når en heis er i demomodus, blir den stresstestet i en kort periode etter installasjonen for å kontrollere at alt fungerer som det skal. Problemet er bare at denne heisen aldri ble tatt ut av demomodus, noe som innebar konstant drift døgnet rundt i tre år. Hvis LYRA allerede hadde vært installert på heisen da feilen ble begått, ville dette ha blitt oppdaget umiddelbart.

En feil som ville ha halvert heisens levetid og ført til betydelige ekstrakostnader på grunn av unormal slitasje.Komparativt produkt var nøkkelen til å oppdage feilen

 

Stuart mener at grunnen til at feilen ikke ble oppdaget av teknikerne til tross for flere servicebesøk, var at feilen var for enkel, men likevel for stor til at den kunne oppdages uten hjelp av et sammenligningsprodukt som LYRA.

- I dette tilfellet var det ikke den tekniske feilen som var problemet, men å oppdage den i utgangspunktet. Hvis feilen ikke hadde blitt rettet i tide, kunne kostnadene ha steget enda mer. Nå klarte de i det minste å minimere tapene, og heisen kan brukes i flere år til. Jeg vil anslå at kunden sparte minst 20 % i totale servicekostnader ved å styrke serviceselskapet sitt med SafeLine LYRA. 

Vil du også øke servicen din med SafeLine LYRA? Kontakt oss i SafeLine for mer informasjon og for å komme i gang med et mer datadrevet vedlikehold allerede i dag.